سامانه مدرسه هوشمند پویان متولدین امروز دبستان علوي

  • امیر رضا خلیلی پور
    کلاس رازی
  • الهیه ضیائی برسلان
    کلاس پيش دبستاني جوانه ها
  • ابوالفضل ابوالحسن زاده
    کلاس پيش دبستاني جوانه ها
 پانل ورود کاربران

 تابلو اعلانات و فعالیت های دبستان هوشمند پیشگامان علوی
 آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان به صورت فونیک

 فعالیت های پرورشی
 آب و هوا